Een vooroordeel is snelgemaakt. En berust op een gebrek aan kennis. Barrières tussen mensen of groepen ontstaan door vooroordelen en die willen we nu net doorbreken!
Daarom Dialogiseren tussen moslims en andersdenkende en anders gelovige. Voor kennis, nieuwe inzichten en begrip voor de betrokkenen.